Theo thông báo của Bộ TT&TT, từ ngày 15/9 đến ngày 7/10/2018, các nhà mạng di động đã thực...