Một ngày đẹp trời nhưng không may bạn lại làm rơi chiếc điện thoại thông minh của mình và...