Sau khi cài đặt Windows 11, nhiều người dùng sẽ gặp vấn đề không hiển thị cửa sổ làm...