Hiện nay có rất nhiều phần mềm giúp hỗ trợ việc soản thảo văn bản Tiếng Việt trên máy...