Với những người thường xuyên làm việc với các loại dữ liệu máy tính thì file nén là một...